Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin

20-069 Lublin, ul. Leszczyńskiego 7
Kierownik: dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, adiunkt
tel. 81-524-81-32
e-mail: aguto@wp.pl

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

Pozostali pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Antoni Filipowicz, prof.emerytowany
  • prof.dr hab. Anna Wagner, emerytowany prof. nadzwyczajny, tel. 81-524-81-25