Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
e-mail: katedra.nisz@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Borowy, profesor nadzwyczajny
tel. 81-524-71-48
e-mail: andrzej.borowy@up.lublin.pl

Profesorowie nadzwyczajni

    Adiunkci

    Pozostali pracownicy