Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Pracownia Żywienia Roślin

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
Kierownik: dr hab.inż. Zbigniew Jarosz, adiunkt
tel. 81-52-47-121

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

Asystenci

  • dr Karolina Pitura, asystent, tel. /81/524-71-21

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Joanna Konopińska, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-52-47-127
  • mgr inż. Monika Szewczyk, starszy technik, tel. 81-461-00-61, w. 245