Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
Kierownik: prof.dr hab. Jan Dyduch, profesor zwyczajny
tel. 81-524-71-44
e-mail: jan.dyduch@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

Pozostali pracownicy

  • dr Barbara Mysiak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61, w. 246
  • Grażyna Nowoświatłowska, specjalista, tel. 81-524-71-17
  • mgr inż. Anna Orzechowska, specjalista inż.-techn., tel. 81-524-71-09
    e-mail: anna.orzechowska@up.lublin.pl
  • mgr inż. Klaudia Świca, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-52-47-151 / Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich