[ MENU DODATKOWE ]


Centrum Kształcenia Ustawicznego

« wstecz

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na 17 kierunków studiów podyplomowych:

 • Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska,
 • Diagnostyka Molekularna,
 • Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie,
 • Nowoczesne Rolnictwo,
 • Ochrona i Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego,
 • Odnawialne Źródła Energii,
 • Pielęgniarstwo Zwierząt,
 • Specjalistyczne Użytkowanie i Ochrona Zdrowia Koni,
 • Studia Hipologiczne,
 • Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych,
 • Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów,
 • Techniki Gastronomiczne w Turystyce,
 • Technika i Technologia Produkcji Pasz,
 • Towaroznawstwo i Obrót Żywnością,
 • Zapewnienie Jakości w Produkcji Owoców i Warzyw,
 • Zarządzanie Jakością w Produkcji Żywności.,
 • Zarządzanie Systemami Środowiska.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

www.cku.up.lublin.pl