Menu

Erasmus+ PracownicyErasmus+ Pracownicy

« wstecz

 Mobilność pracowników

 

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pracownicy uczelni mogą realizować wyjazdy:

 

·      wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskiej uczelni

 

·   wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, "work shadowing" itp.)

 

Pobyt pracownika w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie w innym kraju programu może trwać od 2 do 5 dni roboczych. Jest możliwość przedłużenia wyjazdu nawet do 2 miesięcy, przy czym finansowanie ze środków programu Erasmus+ będzie możliwe tylko na okres 5 dni.

 

 

Kraje uczestniczące w programie to kraje członkowskie UE:

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.