[ MENU DODATKOWE ]


WYDZIAŁ BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

« wstecz

 

 DZIEDZINY EKSPERCKIE
 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 IMIĘ I NAZWISKO
JEDNOSTKA NAUKOWA

 
Chów i hodowla owiec i kóz;
wypas zwierząt gospodarskich na terenach cennych przyrodniczo; Promocja i sprzedaż mięsa jagnięcego; Doradztwo rolnicze;
 
 
 • doskonalenie cech reprodukcyjnych owiec i kóz
 • doskonalenie cech użytkowości mięsnej owiec i kóz
 • ocena mięsa i mleka owiec i kóz
 
 
prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki
 
Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy
i Doradztwa Rolniczego
Rozwój obszarów wiejskich;
Promocja i sprzedaż mięsa jagnięcego;
Doradztwo rolnicze;
 • grupy producentów rolnych, klastry, spółdzielczość wiejska
 • ochrona środowiska na obszarach wiejskich
 
 
dr inż. Wiktor Bojar
 
Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy
i Doradztwa Rolniczego

Wycena trofeów łowieckich;

Zarządzanie i gospodarowanie zwierzętami łownymi;

Senior Sędzia Wyceny Trofeów - CIC - ID 004-2014;

 • ekologia zwierząt dzikich
 • łowiectwo

 

 

prof. dr hab. Roman Dziedzic

 

Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

 

Pszczelnictwo;
 • pszczelnictwo

 

 

prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog

 

Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

Hodowla zwierząt dzikich;

Hodowle amatorskie zwierząt towarzyszących;

Diagnostyka obrazowa;

 • radiologia weterynaryjna
 • genetyka populacji zwierząt dzikich
 • hodowla fermowa jeleniowatych

 

 

 

dr hab. Mirosław Karpiński

 

Katedra Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

Hodowla zwierząt terrarystycznych

(egzotyczne gatunki gadów, płazów, bezkręgowców), modliszki;

 • dyspersja i genetyczna różnorodność modliszki zwyczajnej Mantis religiosa w Polsce
 • behawior zwierząt gospodarskich, towarzyszących i dzikich
 • hodowla zwierząt terrarystycznych

 

 

mgr inż. Damian Zieliński

 

Katedra Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

Hodowla i użytkowanie koni;

Genetyka umaszczenia koni;

Zdolności adaptacyjne koni do środowiska;

Budowa i pielęgnacja kopyt;

 • hodowla i użytkowanie koni
 • genetyka umaszczenia koni
 • zdolności adaptacyjne koni do środowiska
 • budowa i pielęgnacja kopyt

 

 

 

Prof. dr hab. Anna Maria Stachurska

 

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

Ocena wartości użytkowej i hodowlanej koni;

Organizacja i sędziowanie międzynarodowych zawodów w dyscyplinach olimpijskich;

Zasady treningu jeźdźca i konia;

Ocena umiejętności jeździeckich;

Ocena koni arabskich czystej krwi podczas pokazów;

 • hodowla i uzytkowanie koni różnych ras
 • trening jeźdźca i konia w jeździeckich dyscyplinach olimpijskich

 

 

prof. dr hab. Sławomir Pietrzak

 

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

Wyścigi konne;

 

 • badania z zakresu poprawy wydolności fizjologicznej i aktywności emocjonalnej kłusujących i galopujących koni wyścigowych w kontekście stosowania metod relaksacyjnych
 • analiza wpływu cech eksterierowych i biomechanicznych na wyniki gonitw koni wyścigowych

 

 

dr hab. Iwona Janczarek,

prof. nadzw. UP

  

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

Szacowanie poziomu stresu w oparciu o stężenie kortyzolu w ślinie;

Użytkowanie koni startujących

w sportowych rajdach konnych; Sędziowanie krajowych i międzynarodowych zawodów w dyscyplinie sportowe rajdy konne;


 • Badania stresu u koni sportowych i wyścigowych w aspekcie poprawy ich dobrostanu
 • fizjologia wysiłku i odnowa biologiczna koni

 

 

dr hab. Katarzyna Strzelec

 

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

Kuce felińskie;

Rozród i wychów koni;

Użytkowanie zaprzęgowe; Pielęgnacja kopyt;


 • Hodowla i użytkowanie koni 

 

 

dr hab. Ryszrd Kolstrung

 

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

Naturalne metody treningu koni;

Turystyka i rekreacja konna;


 • badania z zakresu stosowania naturalnych metod treningu w poprawie dobrostanu i wartości użytkowej koni
 • optymalizacja użytkowania rekreacyjnego koni

 

 

dr inż. Izabela Wilk

 

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

Hipoterapia;  

 

 

dr Michał Pluta


Katedra Hodowli i Użytkowania Koni