[ MENU DODATKOWE ]


Szkolenia

10.10.2016

Szanowni Państwo,

 

Jeśli są Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi możliwości i sposobów pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na swoje projekty - prosimy o zapisywanie się na szkolenia. Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić mailowo na adres: katarzyna.antosiewicz@up.lublin.pl

Szkolenie zostanie zorganizowane dla grupy min. 8 osób - pracowników Uczelni.

 

Istnieje również możliwość konsultacji planowanych do realizacji projektów w zakresie zbieżności i zgodności z celami i strategią rozwoju Unii Europejskiej. Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na konsultacje indywidualne: tel. 81 445 69 70.