Menu

Aktualności

24.07.2018

Konkurs ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Zasady zgłaszania

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie o znaczeniu poznawczym jak i aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce w roku akademickim 2017/2018. Rozpatrywane będą również prace obywateli polskich obronione na uczelniach poza granicą Polski. 

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać droga elektroniczną poprzez stronę
www konkursu www.zlotymedalchemii.pl uruchamiając program zgłoszenia kandydatów

(przycisk „REJESTRACJA / ZGŁOSZENIE PRACY”).

Terminy
Rozpoczęcie naboru zgłoszeń 1 czerwca 2018.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 października 2018.
Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 6 listopada 2018.
Prezentacje finalistów 20 listopada 2018.
Ogłoszenie końcowych wyników konkursu 6 grudnia 2018.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymują oprócz medali nagrody pieniężne w wysokości:
I NAGRODA - 10 tys. zł
II NAGRODA - 5 tys. zł
III NAGRODA - 2,5 tys. zł

 

Strona konkursu: www.zlotymedalchemii.pl

 


« wstecz