[ MENU DODATKOWE ]Biblioteka Gł. - Oddział Wydawnictw Ciągłych

Akademicka 15, 20-950 Lublin
Kierownik Oddziału: mgr Irmina Padzińska, starszy kustosz dyplomowany
tel. 81-445-62-26
e-mail: irmina.padzinska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Pozostali pracownicy