[ MENU DODATKOWE ]Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 67 11, fax 81 533 37 52
e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
www: www.wydawnictwo.up.lublin.pl
Kierownik: mgr Anna Wypychowska, Z-ca Redaktora Naczelnego
tel. 445-67-61

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Anna Demetraki-Paleolog, specjalista, tel. 81-445-68-05
    e-mail: anna.paleolog@up.lublin.pl
  • mgr Monika Jaskowiak, redaktor naczelny "Aktualności UP w Lublinie", tel. 445-68-05
  • mgr Agnieszka Litwińczuk, starszy technik, tel. 81-445-67-61
  • Małgorzata Łucjan, redaktor techniczny, tel. 445-66-60
  • mgr inż. Ewelina Łukasiak, redaktor, tel. /81/445-68-05
  • mgr Magdalena Marcewicz, sekretarz wydawnictwa, tel. 81-445-67-61