foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jamroz, prof. zw.
tel. +48 81 462 33 30
e-mail: jerzy.jamroz@up.lublin.pl

Profesorowie zwyczajni

    Adiunkci

    Pozostali pracownicy

    Profesorowie emerytowani