BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Iwona Janczarek, profesor nadzwyczajny
tel. 81-710-24-51
e-mail: iwona.janczarek@up.lublin.pl

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

Asystenci

 • mgr inż. Marta Liss, asystent, tel. 81-710-24-57
  e-mail: marta.liss@up.lublin.pl
 • mgr inż. Sylwester Tkaczyk, asystent, tel. 81-710-24-62

Wykładowcy

 • dr Michał Pluta, starszy wykładowca, tel. 81-710-24-53
  e-mail: michal.pluta@up.lublin.pl
 • dr inż. Elżbieta Wnuk-Pawlak, starszy wykładowca, tel. 81-710-24-59

Pozostali pracownicy

 • lek. wet. Maciej Ruciński, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-710-24-56
 • mgr inż. Katarzyna Sieczkarek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-710-24-50
  e-mail: khiuk@up.lublin.pl
 • lek. wet. Krzysztof Stachurski, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-710-24-54