BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Renata Klebaniuk, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-68-19
e-mail: renata.klebaniuk@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Anna Danek-Majewska, specjalista inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-13, 81-445-66-95
   e-mail: anna.majewska@up.lublin.pl
  • mgr inż. Stanisław Pecka, specj. inzynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-25