BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Żywienia Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Jan Matras, profesor zwyczajny
tel. 81-445-67-60
e-mail: jwmatras@poczta.onet.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

    Adiunkci

    Wykładowcy

    Pozostali pracownicy

    Profesorowie emerytowani