Menu

Szkolenia i warsztaty

02.10.2018

 

 
INSTYTUT  MEDYCYNY  WSI  IM. WITOLDA  CHODŹKI  W  LUBLINIE
 
 zaprasza osoby zainteresowane podjęciem studiów doktoranckich
rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019
do wzięcia udziału w  projekcie:
 
Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie  ŚRODOWISKO I ZDROWIE 
W ramach projektu zaplanowano:
 
Ø  przeprowadzenie czteroletnich studiów doktoranckich, zapewniających możliwość
     poszerzenia wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy naukowej
     w szerokorozumianym zakresie nauk o zdrowiu,
Ø  program dydaktyczny ukazujący mechanizmy i skutki oddziaływania różnorodnych
    czynników środowiskowych na zdrowie oraz zasady interdyscyplinarnej metodologii 
        badania zjawisk w tym zakresie,
Ø  opiekę naukową nad doktorantem, w tym promotorów, kopromotorów lub promotorów
     pomocniczych,
Ø  wizyty studyjne doktorantów m.in. w ośrodkach badawczych, w instytucjach sektora
     publicznego, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach,
Ø  udział doktorantów w konferencjach,
Ø  możliwość pokrycia kosztów badań naukowych i ich publikacji,
Ø  stypendia motywacyjne dla doktorantów.
 
 
Kto może wziąć udział w projekcie:
 
Ø  Osoby posiadające kwalifikacje drugiego stopnia (także beneficjenci programu Diamentowy Grant),  uzyskane na kierunkach realizowanych przez uczelnie medyczne, a także na innych kierunkach studiów umożliwiających odbywanie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zgodnie z wykazem z załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia  (Dz.U. 2017 poz. 1217).
 
Limit miejsc: 15 
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.  Rekrutacja trwa do 19 października 2018 r. 
 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.imw.lublin.pl  w zakładce Projekty
Biuro Projektu:
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Kazimierza Jaczewskiego 2
20-090 Lublin,  
tel. 718 44 80, 718 45 30
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


« wstecz