logo   Biuro Karier Studenckich
         i Więzi z Absolwentami

Menu

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami
Adres korespondencyjny: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel: (81) 445 66 05; fax ~67 19,
kariera@up.lublin.pl
mapa LokalizacjaSzkolenia i warsztaty

22.05.2017

Warsztat Terapii Zajęciowej „Misericordia” w Lublinie, ul. Głuska 138 zaprasza osoby z niepełnosprawnością psychiczną do udziału w rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wymagane jest orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniami do terapii zajęciowej. Osoby nieposiadające orzeczenia prosimy o kontakt. Pomożemy wypełnić odpowiednie dokumenty.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Istnieje możliwość otrzymania środków finansowych w formie treningu ekonomicznego. Terapia prowadzona jest w 7 pracowniach: poligraficzno-komputerowej, pamiątkarskiej, introligatorskiej, gospodarstwa domowego, krawieckiej i prac ręcznych, rękodzieła, porządkowo-dekoratorskiej. Dzięki temu uczestnicy pobierają nauki podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych.

Więcej informacji na stronie: www.misericordia.org.pl/warsztat-terapii-zajeciowej/

Warsztat Terapii Zajęciowej „Misericordia”

ul. Głuska 138, 20-380 Lublin

tel.: 81 759 92 99.

Dojazd autobusami MPK 3, 73, 16.