logo   Biuro Karier Studenckich
         i Więzi z Absolwentami

Menu

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami
Adres korespondencyjny: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel: (81) 445 66 05; fax ~67 19,
kariera@up.lublin.pl
mapa LokalizacjaSzkolenia i warsztaty

17.05.2017

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ma przyjemność zaprosić osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie " Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych". Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą form wsparcia, w ramach których, beneficjenci będą mogli skorzystać z szerokiej gamy narzędzi aktywizacji zawodowej. Każdy z beneficjentów otrzyma swój indywidualny plan działania, na postawie którego, zostanie dobrana odpowiednia ścieżka wsparcia we wchodzeniu na rynek pracy.

W ramach projektu oferujemy:

·         szkolenia podnoszące kwalifikacje,

·         szkolenia zawodowe,

·         warsztaty aktywizacji zawodowej w formie wyjazdowej,

·         stacjonarne warsztaty poszukiwania pracy,

·         praktyki zawodowe i staże rehabilitacyjne,

·         poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

·         indywidualne wsparcie specjalistyczne ( coach/psycholog ).

 Zapewniamy współpracę z doświadczonymi trenerami pracy, ukierunkowaną na indywidualne potrzeby beneficjenta. Jesteśmy mobilni.

Projekt skierowany jest do osób, które:

·         ukończyły 16 rok życia,

·         są w wieku produkcyjnym,

·         bezrobotne lub bierne zawodowo,

·         posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,

·         nie uczestniczą w WTZ,

 chcących podnieść swoje kwalifikacje i stać się aktywnym zawodowo. Wszelkie formy wsparcia oferowane w ramach projektu są bezpłatne. Zapraszamy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem regionalnym w Lublinie.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Biuro Regionalne w Lublinie

al. Kraśnicka 127/129

tel.: 81 526 10 24

@:biuro.lubelskie@far.org.pl