Menu

Szkolenia i warsztaty

22.11.2018
ilustracjaSerdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa żywności na szkolenie „IFS i BRC Wymagania standardów sieciowych”. Szkolenie skierowane jest do osób wiążących swoją przyszłość z pracą w działach produkcji i jakości (Dyrektorzy produkcji, Kierownicy produkcji, Liderzy Zespołów Produkcyjnych, Technolodzy, Specjaliści ds. Jakości). Szkolenie odbędzie się 1-2 grudnia 2018 roku w Lublinie. Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w języku polskim i niemieckim.
06.11.2018
ilustracja Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Niepełnosprawni – aktywni zawodowo i społecznie” Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 5 – ciu powiatów (powiat: lubelski, miasto Lublin, łęczyński, opolski, świdnicki) woj. Lubelskiego, w tym w szczególności: (...)
09.10.2018
ilustracjaWykazy zajęć poradnictwa grupowego w IV kwartale 2018 r., organizowanych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Lublinie oraz w Filiach WUP w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Zapraszamy iosoby bezrobotne, poszukujące pracy i innych zainteresowanych wzięciem udziału w zajęciach.
02.10.2018
ilustracja INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI W LUBLINIE zaprasza osoby zainteresowane podjęciem studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 do wzięcia udziału w projekcie: Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie ŚRODOWISKO I ZDROWIE
19.09.2018
ilustracja „Mikro innowacje – makro korzyści” – partnerski projekt Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie projekt w ramach którego rozwijamy i testujemy nowatorskie pomysły z pogranicza obszaru edukacji i zatrudnienia. Garść aktualności po dłuższej przerwie związanej z zakończeniem naboru do projektu i okresem wakacyjnym:
17.10.2017
ilustracja Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ma przyjemność zaprosić osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie " Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych".
13.07.2017
ilustracja Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego zaprasza studentów i absolwentów Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do uczestnictawa w bezpłatnych Kursach Kwalifikacyjnych Zawodowych.