Menu

Relacje z wydarzeń

23.01.2018

 

 

 

 

19.01.2018

 

 

 

 

 

 

19.01.2018

 

 

 

 

 

12.12.2017

 

Program przygotowujący do pierwszej pracy realizowany przez Bank Credit Agricoile. W naszej Uczelni spotkanie ze specjalistami doradccami odbyło się 21 listopada.

 

 

 

 

 

 

 

12.12.2017

 

„Biznes inspiruje młodych” to absolutnie wyjątkowy cykl spotkań z ekspertami i praktykami biznesu. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci dzięki udziałowi w warsztatach i wykładach poznali tajniki praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Uczestnicy spotkań zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Warsztaty prowadzone były przez wysokiej klasy specjalistów i odbywały się zarówno na uczelniach jak również w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Eksperci, praktycy biznesu i naukowcy starali się zainspirować uczniów szkół ponadgimnazjalnych do pogłębiania wiedzy ekonomicznej. Doświadczenie prelegentów i ich historie pozwoliły odbiorcom na poznanie praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas spotkań zostały zaprezentowane sylwetki absolwentów lubelskich szkół i uczelni, którzy są spełnieni zawodowo, a ich historie stanowią doskonały dowód na to że Lublin to miasto sprzyjające rozwojowi.

 

Założyciele startupów, przedsiębiorcy, pracownicy naukowi do końca listopada 2017 r. odwiedzili kilkanaście szkół oraz uczelni dzieląc się swoją historią i doświadczeniem. Siedem spotkań odbyło się na terenie naszej Uczelni.

 

 

 

 

 

  

  

12.12.2017

 

 

 
Mikro Innowacje – Makro Korzyści
 
22 listopada 2017
 
Biblioteka Główna UP w Lublinie Sala Seminaryjna Nr 418 (IV p.)  ul. Akademicka 15,  godz. 9.30  
„Mikro innowacje – makro korzyści” –  granty w wysokości do 100 tys. zł 
na innowacyjne pomysły z pogranicza edukacji i zatrudnienia!
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat przedsięwzięcia realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju. Projekt jest ofertą dla tych, którzy mają pomysł na wykreowanie nowatorskiej inicjatywy. Głównym jego celem jest poprawa sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy. Z grantów mogą skorzystać zarówno instytucje publiczne, organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą, ale również osoby fizyczne i  nieformalne grupy osób fizycznych. W programie spotkania jest prezentacja założeń projektu oraz konsultacje indywidualne dla zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu w wysokości do 100 tys. zł! 
 
UWAGA!
ZGŁOSZENIA POMYSŁÓW INOWACYJNYCH TYLKO DO KOŃCA GRUDNIA 2017!
ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

07.12.2017

 

W auli budynku ul. Skromna 8 odbyło się spotkanie studentów z zespołem realizującym projekt "Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego" koordynowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Studenci kierunku Gastronomia i sztuki kulinarne i kierunku Technologia żywności mogli zapoznać się z inicjatywami z zakresu ekonomii społecznej na przykładzie działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej prowadzącego obsługę gastronomiczną szpitala i szkół. Jeden z filmów przedstawiał również powstanie i działalność ośrodka turystycznego w Bałtowie.

 

ekonomia_spoleczna_(4).pdf

 

 

10.11.2017

 

W sali seminaryjnej czytelni Biblioteki Głównej odbyły się warsztaty prowadzone przez Panią mgr Agnieszkę Wasilak. Dziękujemy jej za poświęcony czas i profesjonalalizm. Uczestnicy dowiedzieli się i przetestowali swoją wiedzę, jak przygotować się do wystąpień publicznych, aby odbiorcy uzyskali właściwy wizerunek osoby występującej i przekazywany komunikat. Warsztaty trwały blisko 3 godziny, a materiały uzupełniające zostały im przekazane drogą elektroniczną

[ PDF PLAKAT DO POBRANIA ]

24.10.2017
06.07.2017

 

 

24 maja 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

 


W ramach porozumienia będą odbywać się spotkania edukacyjne oraz warsztaty przygotowujące studentów, absolwentów i doktorantów do wejścia na rynek pracy.

W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Kierownik Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami Dorota Piekutowska, która będzie osobą odpowiedzialną za współpracę w zakresie porozumienia i Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Iwona Pachcińska. Wojewódzki Urząd Pracy reprezentowany był przez Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Małgorzatę Sokół oraz Naczelnik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Marylą Wójtowicz. W ramach porozumienia partnerskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, zobowiązuje się do:

 

1. Organizowania dla kadry oraz studentów warsztatów wiedzy o rynku pracy, obejmujących: sytuację na rynku pracy, wsparcie oferowane przez urzędy pracy ze środków krajowych i unijnych, promocje przedsiębiorczości oraz najnowsze badania i analizy Urzędu.

 

2. Udostępniania opracowanych przez Urząd materiałów informacyjnych i publikacji dotyczących poszukiwania pracy, rozpoczynania własnego biznesu, sytuacji na rynku pracy oraz przekazywanie informacji o warsztatach prowadzonych w Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej.

 

3. Współorganizowania przedsięwzięć w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, a także uczestnictwo pracowników Urzędu w konferencjach, akademickich targach pracy oraz  innych wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet.


Natomiast Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jako partner porozumienia zobowiązuje się do:


1. Przekazywania do Urzędu  opracowań i raportów dotyczących losów zawodowych absolwentów.
2. Współpracy w zakresie opracowywania i upowszechniania materiałów informacyjnych dotyczących: poszukiwania pracy, rozpoczynania własnego biznesu oraz sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem problematyki zatrudnienia cudzoziemców.
3.Promocji partnerstwa m.in. na stronie internetowej Uniwersytetu oraz upowszechnianie informacji o różnych przedsięwzięciach Urzędu.


Ze strony Uniwersytetu osobą odpowiedzialną za współpracę w zakresie porozumienia jest Kierownik Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami. 

Ze strony Urzędu osobą odpowiedzialną za współpracę w zakresie porozumienia jest Naczelnik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
 

 

 


Współpraca pomiędzy instytucjami trwa od wielu lat, jednak sformalizowanie relacji pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedur związanych z organizowaniem staży i praktyk dla studentów, doktorantów oraz absolwentów, a także wymianę informacji o sytuacji na rynku pracy czy  zapotrzebowaniu pracodawców na wykwalifikowanych pracowników.
 

  

 [ Relacja w Radiu Centrum ]