Menu

Aktualności

12.10.2018

 

 

 

Tu realizowany jest projekt:
 
nr POWR.03.05.00-00-Z232/17
 
 
pn. 
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 
Zapisy trwają!
Wejdź na zakładkę z lewej strony i aplikuj.
 
W dniu dzisiejszyn, 18 paźdzernika, wstrzymujemy nabór chętnych na kurs j. angielskiego oraz na szkolenie Windows Office
 
 

16.10.2018

 

 

16.10.2018
ilustracjaRuszył nabór do Programu Akceleracyjnego SpaceUP BSA. Zapraszamy startupy korzystające z danych satelitarnych Copernicusa, które chcą przyśpieszyć swój rozwój, zdobyć nową wiedzę i nawiązać międzynarodowe relacje. Zapraszam do zgłaszania swoich projektów: https://gust.com/programs/balticsatapps-satellite-data-2018 Proces akceleracji, czyli bardzo przyspieszonego postępu, ma na celu ulepszenie wybranego obszaru, istotnego z punktu widzenia rozwoju firmy lub produktu. Dla wszystkich zgłoszonych zespołów, zaplanowaliśmy trzy miesiące intensywnej pracy.
09.10.2018
ilustracja                                                                                                  
05.10.2018
ilustracjaGFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób.
02.10.2018

 

02.10.2018
ilustracjaZostań studenckim liderem i wygraj płatny staż!